Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] thay đổi LỊCH thi lần 2 các học phần Giáo dục thể chất - ĐỢT 2 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ I NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 15/12/2016 - Số lượt đọc: 1459

Thông báo thay đổi lịch thi lần 2 GDTC

By: admin
Các tin đã đưa: