Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH thi lần 1 (các lớp BỔ SUNG) - HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - ĐỢT 2 - KỲ I NĂM học 2016-2017

Ngày đăng: 28/11/2016 - Số lượt đọc: 1648

Lịch thi lần 1 các lớp bổ sung học lại, cải thiện điểm (đợt 2 - kỳ 1 năm học 2016-2017)

By: admin
Các tin đã đưa: