Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC CHÍNH THỨC - HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - ĐỢT 2 - KỲ I NĂM học 2016-2017

Ngày đăng: 03/11/2016 - Số lượt đọc: 1652

Lịch học chính thức

Danh sách các học phần bị hủy

* Ghi chú: 1. Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 09/11/2016 đến 16/11/2016 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

2. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học.

By: admin
Các tin đã đưa: