Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] thay đổi LỊCH thi lần 2 các học phần Giáo dục thể chất - ĐỢT 1 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ I NĂM 2016-2017

Ngày đăng: 24/10/2016 - Số lượt đọc: 1154

Lịch thi lần 2 thay đổi

By: admin
Các tin đã đưa: