Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] Thời gian đăng ký học và Lịch học dự kiến đợt 2 học lại, cải thiện điểm - kỳ I năm hoc 2016-2017

Ngày đăng: 17/10/2016 - Số lượt đọc: 3787

Thông báo đăng ký học

Lịch học dự kiến đợt 2

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những sinh viên đang đợi điểm và chờ thi lại không nên đăng ký học để tránh trùng lịch và tránh khi có điểm C trở lên sẽ không hủy được môn học. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học và nộp học phí.

By: admin
Các tin đã đưa: