Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] cập nhật thông tin cá nhân

Ngày đăng: 11/10/2016 - Số lượt đọc: 1448

Phòng Đào tạo thông báo mở khóa cập nhật thông tin cá nhân cho sinh viên:

- Sinh viên liên hệ thầy/cô giáo vụ khoa để nhận tài khoản/ mật khẩu trang cá nhân; sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải đổi mật khẩu và ghi nhớ, bảo mật cẩn thận.

- Sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin vào trang cá nhân theo từng mục như hướng dẫn (tải hướng dẫn tại đây)

- Thời gian cập nhật thông tin: từ ngày 11/10/2016 đến ngày 31/10/2016

By: admin
Các tin đã đưa: