Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] kế hoạch học lại, cải thiện điểm và Lịch học dự kiến đợt 1 học lại, cải thiện điểm - kỳ I năm hoc 2016-2017

Ngày đăng: 06/09/2016 - Số lượt đọc: 6841

Kế hoạch học lại, cải thiện điểm kỳ I năm học 2016-2017

Lịch học (DỰ KIẾN) đợt 1

By: admin
Các tin đã đưa: