Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] Lịch học song ngành (kỳ I năm học 2016-2017)

Ngày đăng: 03/08/2016 - Số lượt đọc: 1846

Lịch học song ngành kỳ 1 năm 2016-2017

* Lưu ý: Thời gian nhận đơn huỷ từ 15/8 đến 26/8/2016

By: admin
Các tin đã đưa: