Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC CHÍNH THỨC - HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - ĐỢT hè 2016 - KỲ II NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 29/06/2016 - Số lượt đọc: 4456

Lịch học chính thức

Danh sách các học phần bị hủy

* Ghi chú: 1. Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 01/8/2016 đến 08/8/2016 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

2.  Những sinh viên học nhanh, học vượt không được học ghép vào đợt học lại, cải thiện điểm; Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học.

By: admin
Các tin đã đưa: