Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH thi lần 2 các học phần Giáo dục thể chất - ĐỢT 2 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 30/05/2016 - Số lượt đọc: 1488

Lịch thi lần 2 các học phần Giáo dục thể chất

By: admin
Các tin đã đưa: