Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH thi lần 1 + lịch học sau nghỉ lễ 30/4-01/5 - ĐỢT 2 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 28/04/2016 - Số lượt đọc: 1759

Lịch thi lần 1 - đợt 2 học lại, cải thiện điểm kỳ II năm 2015-2016

Lịch học sau nghỉ lễ 30/4-01/5 - đợt 2 học lại, cải thiện điểm kỳ II năm 2015-2016

By: admin
Các tin đã đưa: