Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] Lịch học bổ sung đợt 2 học lại, học cải thiện điểm (học kỳ 2 năm 2015-2016)

Ngày đăng: 15/04/2016 - Số lượt đọc: 1798

Lịch học bổ sung đợt 2 - kỳ II năm 2015-2016

* Chú ý: Các ngày nghỉ lễ: 30/4, 1/5, 2/5  và 3/5/2016

 

By: admin
Các tin đã đưa: