Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH thi lần 1 các học phần Giáo dục thể chất - ĐỢT 1 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 31/03/2016 - Số lượt đọc: 1156

Lịch thi lần 1 GDTC

By: admin
Các tin đã đưa: