Bản tin phòng đào tạo


[THông báo] Mức thu học phí dành cho sinh viên đại học hệ Chính qui Học kỳ 2, năm học 2015-2016

Ngày đăng: 23/02/2016 - Số lượt đọc: 2545

Thông báo mức thu học phí kỳ 2 năm 2015-2016

 

 

By: admin
Các tin đã đưa: