Bản tin phòng đào tạo


[Thông báo] Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục từ năm học 2015-2016

Ngày đăng: 23/02/2016 - Số lượt đọc: 2284

Nghị định 86 của Chính phủ

 

By: admin
Các tin đã đưa: