Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC CHÍNH THỨC - ĐỢT 1 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ II NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 28/01/2016 - Số lượt đọc: 3404

Lịch  học chính thức

Danh sách các lớp học phần bị hủy (lưu ý: sinh viên không cần làm đơn hủy các học phần bị hủy lịch)

* Ghi chú: 1. Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 29/02/2016 đến 07/03/2016 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

2.  Những sinh viên học nhanh, học vượt không được học ghép vào đợt học lại, cải thiện điểm; Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học.

By: admin
Các tin đã đưa: