Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] Thay đổi lịch thi các lớp sáng ngày 26/12/2015 (Các lớp QT21; LW5; XH15; QN6; CT10)

Ngày đăng: 09/12/2015 - Số lượt đọc: 1877

Thông báo thay đổi lịch thi ngày 26/12/2015 sang ngày 27/12/2015

By: admin
Các tin đã đưa: