Bản tin phòng đào tạo


Quyết định công nhận danh sách cố vấn học tập năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 03/11/2015 - Số lượt đọc: 1789

Quyết định

Danh sách CVHT

* Lưu ý: Sinh viên các Khoa theo dõi giảng viên là Cố vấn học tập của Khoa mình; chủ động liên hệ Cố vấn học tập ở khoa hoặc gọi điện trực tiếp để được tư vấn về đăng ký học, lịch học, lịch thi và các vấn đề liên quan đến điểm...

Thông tin thành viên CVHT

By: admin
Các tin đã đưa: