Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] LỊCH HỌC CHÍNH THỨC - ĐỢT 3 HỌC LẠI, CẢI THIỆN ĐIỂM - KỲ I NĂM 2015-2016

Ngày đăng: 30/10/2015 - Số lượt đọc: 2354

Lịch học chính thức đợt 3

* Ghi chú: 1. Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 05/11/2015 đến 12/11/2015 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)

2.  Những sinh viên học nhanh, học vượt không được học ghép vào đợt học lại, cải thiện điểm; Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học.

3. Những học phần không có trong lịch học chính thức, nếu sinh viên có nhu cầu học đúng 9h ngày 03/11/2015 sinh viên có mặt tại hội trường B304 để đăng ký làm thủ tục mở lớp.

By: admin
Các tin đã đưa: