Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch thi lần 1 các học phần: Tin học ứng dụng, bóng chuyền 2, cầu lông 2 trong học kỳ I(2015-2016)

Ngày đăng: 23/10/2015 - Số lượt đọc: 1758

Ucác lớp tin học ứng dụng.xls 

Ucác lớp BC2-gdtc1.xls

Ucác lớp CL2-gdtc1.xls

By: hungbd
Các tin đã đưa: