Bản tin phòng đào tạo


[THÔNG BÁO] Thời gian đăng ký học và Lịch học dự kiến đợt 3 học lại, học cải thiện điểm (học kỳ 1 năm 2015-2016)

Ngày đăng: 13/10/2015 - Số lượt đọc: 3982

Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm đợt 3 (kỳ I năm 2015-2016)

Lịch học (dự kiến)

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Ngoài những học phần kể trên nếu sinh viên có nhu cầu học các học phần khác, sinh viên làm đơn gửi trực tiếp lên phòng Đào tạo để xem xét giải quyết (gặp cô Quế Anh).

By: admin
Các tin đã đưa: