Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch học các học phần GDTC trong học kỳ I (2015-2016) cho các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất

Ngày đăng: 23/09/2015 - Số lượt đọc: 2776

lịch học chay 100m.doc 

lịch học TDNĐ+ Võ).doc

By: admin
Các tin đã đưa: