Bản tin phòng đào tạo


thông báo lịch thi lần 2 các học phần GDTC cho các lớp ĐH, CĐ trong học kỳ II (2014-2015)

Ngày đăng: 20/08/2015 - Số lượt đọc: 2111

Lich thi lần 2 .xls 

By: hungbd
Các tin đã đưa: