Bản tin phòng đào tạo


các thông báo thực hiện lịch giảng dạy học kỳ I năm học 2015-2016.

Ngày đăng: 03/08/2015 - Số lượt đọc: 4614

Thông báo lịch giangday.doc 

Thông báo kê hoạch giảng day Ki1_2015_2016.doc

thongbao gio chuong Ki1_2015_2016.doc

Thông báo về việc thực hiên đê cuong (2).doc

By: hungbd
Các tin đã đưa: