Bản tin phòng đào tạo


Thông báo Danh sách sinh viên kiểm tra dữ liệu phục vụ cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2015

Ngày đăng: 08/06/2015 - Số lượt đọc: 2094

Ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực

Ngành: Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Xã hội học, Luật

Ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng

Chú ý:

-  Sinh viên kiểm tra lại dữ liệu: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh (đúng theo giấy khai sinh, bằng TNTHPT)
- Nếu sai sót cần đính chính trước ngày 10/06/2015 (P. Đào tạo) A.302
- Sinh viên chịu trách nhiệm về những dữ liệu trên, nếu sai sót không chỉnh sửa đúng hạn dẫn đến dữ liệu trên  bằng tốt nghiệp không đúng (nhà trường sẽ không cấp lại bằng Tốt nghiệp). 
By: admin
Các tin đã đưa: