Bản tin phòng đào tạo


Danh sách công nhận sinh viên QT19, QN4, CDQ5 hoàn thành Giáo dục thể chất (đợt bổ sung)

Ngày đăng: 15/05/2015 - Số lượt đọc: 1624

 

Danh sách

Ghi chú: 

- Sinh viên QT19, QN4, CDQ5 kiểm tra danh sách công nhận hoàn thành Giáo dục thể chất , nếu có thắc mắc liên hệ (Thầy Huy - P. Đào tạo - A.302) theo giờ hành chính trước ngày 20/05/2015.
- Theo quy chế đào tạo sinh viên chưa hoàn thành GDTC không xét công nhận Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.
By: admin
Các tin đã đưa: