Bản tin phòng đào tạo


Thông báo chuyển lịch học, và ban hành lịch học lại, cải thiện đợt 2, đợt 3 học kỳ II.

Ngày đăng: 03/04/2015 - Số lượt đọc: 5024

thông báo chuyển lịch học.doc 

ULịch học dot2 nam 1.xls

ULịch học đợt 3(1).xls

 

By: hungbd
Các tin đã đưa: