Bản tin phòng đào tạo


V/v Thay đổi lịch học Tiếng Anh chuyên ngành 1 và 2 khối xã hội Các lớp CT9; XH15; LW4 - Học kỳ II, năm học 2014 - 2015

Ngày đăng: 26/01/2015 - Số lượt đọc: 1824

TBchuyenlichhocTAnhCBkhoiXHki2_2014_2015.doc 

By: hungbd
Các tin đã đưa: