Bản tin phòng đào tạo


TKB (xếp lịch cứng các HP) trong học kỳ II (2014-2015) các lớp ĐH, CĐ năm thứ nhất(có sửa đổi)

Ngày đăng: 23/01/2015 - Số lượt đọc: 4816

BHLD.rar

CTXH(1).rar

KETOAN.rar

LUAT.rar

QHLĐ.rar

QN.rar

QTKD.rar

TCNH.rar

XHH.rar

 

By: hungbd
Các tin đã đưa: