Bản tin phòng đào tạo


Lịch thi lần 1 học kỳ I(2014-2015) các lớp đại học năm thứ nhất: QT22, KT9, TN9 sau thời gian đi tập quân sự về.

Ngày đăng: 06/01/2015 - Số lượt đọc: 3150

lịch thi nam I.rar 

By: hungbd
Các tin đã đưa: