Bản tin phòng đào tạo


Lịch thi lần 1(đợt 1) các học phần GDTC học kỳ I năm học 2014-2015 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui .

Ngày đăng: 15/10/2014 - Số lượt đọc: 3783

Lịch thi GDTC lan 1 đợt 1.doc

By: hungbd
Các tin đã đưa: