Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch thi lần 1 GDTC, thi lần 2 học lại và học cải thiện điểm học kỳ I (2014 -2015) - Đợt I

Ngày đăng: 08/10/2014 - Số lượt đọc: 2770

Lich thi lần 1 GDTC, thi lần 2 học lại, cải thiện điểm học kỳ I (2014-2015)- Đợt I.xls

By: hungbd
Các tin đã đưa: