Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch trực Cố vấn học tập năm học 2014-2015

Ngày đăng: 26/09/2014 - Số lượt đọc: 2237

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ; LỊCH VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP SINH VIÊN

CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

 

TT

Các vấn đề CVHT

Thầy/ cô CVHT

Địa điểm

Thông tin CVHT

1

Giải đáp những đề nghị của sinh viên liên quan đến xác nhận kết quả học tập

Đoàn Thị Dương Huyền

Phòng

Đào tạo

A303

Email: huyendtd@dhcd.edu.vn
SĐT: 0914.790.099

2

Giải đáp những đề nghị của sinh viên liên quan đến: Đăng ký lại mật khẩu; điểm thi trên phần mềm

Đinh Văn Trường

Phòng

Đào tạo

A302

Email: truongdv@dhcd.edu.vn
SĐT: 0988.717.486

3

Giải đáp những ý kiến liên quan đến kì học chính: Lịch học; Lịch thi; Đăng ký - hủy học phần; phòng học

Bùi Dương Hưng

Email: hungbd@dhcd.edu.vn
SĐT: 0913.581.972

4

- Giải đáp những ý kiến liên quan đến kì học lại: Lịch học; Lịch thi; Đăng ký - hủy học phần; phòng học

- Sinh viên bằng 2

Nguyễn Đức Trung

Email: trungnd@dhcd.edu.vn
SĐT: 0912.366.116

5

Giải đáp những ý kiến liên quan đến học song ngành: Đăng ký; Lịch học; Lịch thi; Điểm thi

Trần Thị Quế Anh

Email: queanh3c@gmail.com
SĐT: 0944.516.363

6

Cố vấn học tập cho sinh viên các khoa: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Quan hệ lao động

Nghiêm Quang Huy

Email: huynq@dhcd.edu.vn
SĐT: 0916.628.000

7

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học; Cao đẳng các khoa: Xã hội học; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Luật

Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: hiennt@dhcd.edu.vn
SĐT: 0983.656.110

8

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học, Cao đẳng các khoa: Kế toán; Tài chính ngân hàng

Tạ Thị Ánh Nguyệt

Email: nguyettta@dhcd.edu.vn
SĐT: 0912.153.680

9

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học, Cao đẳng các khoa Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Thu Hiền

Khoa QTKD

B205

Email: hienntt@dhcd.edu.vn
SĐT: 0904.268.599
Lịch trực: Sáng thứ 2, Chiều thứ 4

10

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khoa Kế toán

Nguyễn Thị Thu Phương

Khoa Kế toán

B305

Email: phuongntt@dhcd.edu.vn
Điện thoại : 0976.314.254
Lịch trực: Thứ 2, thứ 4

11

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khoa Tài chính ngân hàng

Đinh Thị Ngọc Mai

Khoa TCNH

B307

Email: maidtn@dhcd.edu.vn
Số điện thoại 0988 369 689
Lịch trực: sáng thứ 4, sáng thứ 6

12

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học khoa Công tác xã hội

Trương Thị Tâm

Khoa CTXH

B303

Email: truongtam1202@gmail.com
Số ĐT: 0977 899 546
Lịch trực: Thứ 3, thứ 5 (Sáng: 8h-11h; Chiều: 14h-17h)

13

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học khoa Xã hội học

Nguyễn Chu Du

Khoa XHH

B309

Email: dunc@dhcd.edu.vn
ĐT: 0942217299
Lịch trực: Thứ 2, thứ 5

14

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học khoa Luật

Phùng Thị Cẩm Châu

Khoa Luật

A407

Email: chauptc@dhcd.edu.vn
SĐT: 0912.386.590
Lịch trực: Chiều thứ 3, chiều thứ 4

15

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học khoa Bảo hộ lao động

Nguyễn Hồng Sơn

Khoa BHLĐ

A401

Email: atvsld@gmail.com
Tel: 01697.911.119
Lịch trực: Thứ 2 hàng tuần

16

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học khoa Quản trị nhân lực

Ngô Quang Trường

Khoa QTNL

B202

Email: truongnq@dhcd.edu.vn
ĐT: 0912 648 134
Lịch trực: Sáng thứ 6 + Chiều thứ 6

17

Cố vấn học tập cho sinh viên Đại học ngành Quan hệ lao động

Nguyễn Thùy Yên

Khoa Công đoàn

B308

Email: nguyenthuyyen_1978@yahoo.com
ĐT: 0989260283
Lịch trực: Sáng thứ 2, chiều thứ 4, sáng thứ 6

 

 

By: admin
Các tin đã đưa: