Bản tin phòng đào tạo


Thông báo về kế hoach và lịch dự kiến mớ các lớp học lại, học cải thiện điểm, kỳ I năm học 2014-2015.

Ngày đăng: 24/09/2014 - Số lượt đọc: 8001

Thông báo dự kiến lịch học lại, cải thiện điểm kỳ I năm học 2014-2015 (đợt II)UserFiles/vtcms/2014/9/24/file/Lich%20hoc%20lai-%20cai%20thien%20diem%20ky%20I-2014-2015%20(DOT%20II).xls

By: hungbd
Các tin đã đưa: