Bản tin phòng đào tạo


TKB các lớp đại học, cao đẳng Năm thứ nhất.

Ngày đăng: 29/08/2014 - Số lượt đọc: 4510

 Khoa BHLĐ BH22.rar 

 KHoa CTXH CT11.rar

 Khoa XHH XH17.rar

 Khoa  LUAT /LW6.rar

 Khoa Ke toán KT9.rar

 Khoa TCNH TN9.rar

 Khoa QTKD QTKD22.rar

 Khoa QTNL QN7.rar

 Khoa QHLĐ /QH1.pdf

 Khoa CĐ CĐ.rar

By: hungbd
Các tin đã đưa: