Bản tin phòng đào tạo


thông báo về thời gian và tkb các lớp học phần đăng ký học cho SV đại học, cao đẳng trong học kỳ I(2014-2015)- Đã sửa đổi

Ngày đăng: 05/08/2014 - Số lượt đọc: 13208

thời gian đăng ký và danh sách lớp đăng ký online.doc

Số lượng các lớp đăng ký.rar

By: hungbd
Các tin đã đưa: