Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ II (2013-2014) các lớp cao đẳng, đại học chính quy.

Ngày đăng: 31/07/2014 - Số lượt đọc: 10137

thông báo lịch thi lần II-2013.doc 

lịch thi lần 2 chuan.xls

By: hungbd
Các tin đã đưa: