Bản tin phòng đào tạo


Thông báo về kế hoach và lịch dự kiến mớ các lớp học lại, học cải thiện điểm trong đợt hè 2014.

Ngày đăng: 26/06/2014 - Số lượt đọc: 8160

Kế hoach mở các lớp học he 2014KehoachHoclaiHe2014%20(1)(1).doc 

LichhocdukienDot he 2014(2013-2014).doc

By: hungbd
Các tin đã đưa: