Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ I (2013-2014) các lớp đại học, cao đẳng chính quy.

Ngày đăng: 03/01/2014 - Số lượt đọc: 14974

thông báo lịch thi lần 2.doc

Lịch thi lần 2 các học phần GDTC.doc

lich thi L2(1).xls

By: hungbd
Các tin đã đưa: