Bản tin phòng đào tạo


Thông báo về việc đăng ký lại các lớp học phần Tin học ứng dụng (CN046) của các lớp Đại học năm thứ 4.

Ngày đăng: 12/08/2013 - Số lượt đọc: 3407

Thông báo đăng ký môn tin học ứng dụng.doc

By: hungbd
Các tin đã đưa: