Bản tin phòng đào tạo


Thông báo nộp học phí học lại, cải thiện điểm, học nhanh (Đợt I)

Ngày đăng: 16/04/2013 - Số lượt đọc: 4751

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học lại, cải thiện điểm, học nhanh (Đợt I)

   Phòng Tài vụ đề nghị những sinh viên đăng ký học lại, cải thiện điểm, học nhanh (Đợt I) nộp học phí trước ngày thi.

Địa điểm: Phòng Tài vụ

Thời gian: Trước ngày thi 2 ngày

Chú ý: Những sinh viên không nộp học phí đúng thời gian trên, phòng Tài vụ sẽ loại khỏi danh sách thi.                                                                                                                                                     PHÒNG TÀI VỤ

By: trangntt
Các tin đã đưa: