Bản tin phòng đào tạo


Thông báo đăng ký học lại, học cải thiện điểm (Đợt II)

Ngày đăng: 15/04/2013 - Số lượt đọc: 10047

tải về

THÔNG BÁO

(Dành cho sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng chính quy)

 

- Căn cứ vào nhu cầu học lại và học cải thiện điểm của sinh viên các lớp.

- Căn cứ vào số lượng phòng học hiện nay.

Nhà trường mở các học phần cho sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm (Đợt II). Sinh viên xem Danh sách các học phần và lịch học cụ thể trên website: dhcd.edu.vn:8085 và bảng tin Phòng Đào tạo).

Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký online

Thời gian đăng ký: Bắt đầu từ 8h ngày 16/04/2013 đến 17h ngày 20/04/2013 (Thời gian hủy đăng ký học phần từ ngày đăng ký đến 17h ngày 26/04/2013)

                                       PHÒNG ĐÀO TẠO

By: admin
Các tin đã đưa: