Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO NGHỈ LỄ VÀ THAY ĐỔI THỜI GIAN THI ĐIỀU KIỆN TỐT NGHỆP LẦN 2

Ngày đăng: 15/04/2013 - Số lượt đọc: 4846

Thông báo về việc nghỉ các ngày lễ

Thông báo thay đổi thời gian thi môn điều kiện tốt nghiệp lần 2

By: admin
Các tin đã đưa: