Bản tin phòng đào tạo


Thông báo lịch thi lần 1 (đợt 3) học phần Giáo dục thể chất kỳ I năm 2012-2013 (các lớp Đại học - khóa tuyển sinh 2012)

Ngày đăng: 04/01/2013 - Số lượt đọc: 3077

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       
 
 
   

 

Hà Nội, ngày  04  tháng  01  năm 2013  

THÔNG BÁO

Ban hành lịch thi lần 1 (đợt 3) học phần GDTC học kỳ I năm học 2012-2013

các lớp đại học hệ chính qui (khóa tuyển sinh 2012 - đào tạo theo tín chỉ)

 

Thứ

Ngày

Lớp học phần

Nội dung thi

Ca thi

Địa điểm

Ba

08/01/2013

KT7D

Chạy 100m

2

 

Ba

08/01/2013

XH15B

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

2

 

Ba

08/01/2013

KT7A

Chạy 100m

3

 

Ba

08/01/2013

CT9A

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

3

 

Ba

08/01/2013

KT7B

Chạy 100m

4

 

Ba

08/01/2013

CT9B

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

4

 

09/01/2013

TN7C

Chạy 100m

1

 Các lớp thi

09/01/2013

XH15A

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

1

Chạy 100m

09/01/2013

TN7D

Chạy 100m

2

Thi tại sân trường;

09/01/2013

BH20

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

2

 

09/01/2013

TN7A

Chạy 100m

3

 

09/01/2013

LW4C

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

3

 

09/01/2013

TN7B

Chạy 100m

4

 Các lớp thi

09/01/2013

QN5A

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

4

Võ tay không,

Năm

10/01/2013

QT20C

Chạy 100m

1

Thể dục nhịp điệu

Năm

10/01/2013

XH15C

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

1

Thi tại Nhà tập (STC);

Năm

10/01/2013

QT20D

Chạy 100m

2

 

Năm

10/01/2013

LW4A

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

2

 

Năm

10/01/2013

QT20B

Chạy 100m

3

 

Năm

10/01/2013

QN5B

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

3

 

Năm

10/01/2013

QT20A

Chạy 100m

4

 

Sáu

11/01/2013

KT7C

Chạy 100m

1

 

Sáu

11/01/2013

LW4B

Võ tay không, thể dục nhịp điệu

2

 

Chú ý:  Thời gian thi ca 1 từ 7h00; Ca 2 từ 9h30; Ca 3 từ 13h00; Ca 4 từ 15h30  

- Sinh viên xem danh sách thi tại Bộ môn GDTC hoặc phòng Khảo thí & ĐBCL; lịch thi cụ thể sinh viên xem trong trang cá nhân tại website: www.dhcd.edu.vn:8085

- Sinh viên dự thi phải có thẻ sinh viên và có mặt trước giờ thi 15’ để khởi động;

- Sinh viên bị ốm, đau phải có giấy xác nhận của cơ sở  Y tế;

- Trong quá trình thi vì lý do: Trùng lịch học, thời tiết và ánh sáng không đảm bảo chất lượng thi, Ban cán sự các lớp (tạm thời) liên hệ  với Bộ môn TDQS để có biện pháp giải quyết.

 

                                                                                  T/L HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 - Lãnh đạo Nhà trường (để b/c)

 - Các Khoa chủ quản;

 - Phòng HC-TH, Y tế                                                                   (đã ký)

 - Các lớp học phần trên

 - Lưu ĐT, Bm TDQS                                                          TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

 

 

By: admin
Các tin đã đưa: