Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Đăng ký dạy bù, dạy đẩy nhanh tiến độ, học kỳ 1 năm học 2017-2018

 Thông báo:

Ghi chú: 

- Các lớp LW9A,B,C,D: Bổ sung lịch giảng môn Thực hành pháp luật (CLE), (xem chi tiết trong thông báo) 

- Các lớp CT14A,B;XH20A,B;LW9A,B,C,D; BH25A,B,C;QN10A,B,C:  Kết thúc lịch giảng dạy học tập ngày 29/12/2017

- Các lớp QT25A,B,C,D,E: TN12A,B,C,D: KT12A,B,C,D: QH4A,B:  Kết thúc lịch giảng dạy học tập ngày 29/12/2017


[thông báo] lịch học chính thức học lại, cải thiện điểm đợt 2 - kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch học chính thức

Danh sách các học phần huỷ

 

* Ghi chú: Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 23/10/2017 đến 31/10/2017 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)