Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Lịch thi lần 1, kỳ I (2018-2019) học phần Giáo dục thể chất

 Tải lịch thi

Chú ý:  Thời gian các học phần GDTC như sau : Ca 1 (7h00-8h15); Ca 2: (8h15-9h30); Ca 3: (9h30-10h45); Ca 4: (10h45-12h00); Ca 5: (13h00- 14h15); Ca 6: (14h15-15h30); Ca 7: (15h30-16h45); Ca 8: (16h45-18h00) 

 Lịch thay đổi môn Võ-TDNĐ ngày 3;4/12/2018