Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Đăng ký online học phần Tin Đại cương, GDTC 1 cho sinh viên Đại học năm 1, học kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Ghi chú:

+ Dành cho sinh viên Đại học năm 1

+ Sinh viên lưu ý không đăng ký  học phần Tin học đại cương, GDTC 1 trùng lịch học các học phần đang học

+ Thời gian đăng ký từ 10h00 ngày 07/09/2018 đến 17h00 ngày 16/09/2018

+ Tin học Đai cương:  Học từ ngày 17/09/2018 

+ Giáo dục thể chất:    Học từ ngày 01/10/2018


(Thông báo): V/v Nghỉ học ca 2 sáng 06/09/2018 các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy

 Thông báo

Ghi chú:

 Riêng các lớp năm thứ 1 học chính trị đầu khóa nghỉ học cả buổi sáng ngày 06/09/2018


(Thông báo): Nghỉ học dịp Lễ 2/9/2018 các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy (điều chỉnh lịch nghỉ học của sinh viên năm thứ 1)

 Thông báo:

Ghi chú:

* Thông báo này thay thế thông báo ngày 23/8/2018

* Có sự điều chỉnh lịch nghỉ của sinh viên năm thứ 1 (Sinh viên năm thứ 1 nghỉ học từ chiều ngày 30/08/2018 đến hết sáng ngày 5/9/2018)

 


(Thông báo): Tuyển sinh lớp Đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công đoàn, K198

 Thông báo

Ghi chú:

Sinh viên có nhu cầu học đăng ký tại phòng Đào tạo (A.303 - Cô Ngân)


(Thông báo): Chuyển giảng đường các lớp KT11A,B,C,D: KT12A,B,C,D: TN10T1,T2; CT13A,B

 Thông báo

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện từ ngày 27/08/2018 

- Chuyển giảng đường các lớp KT11A,B,C,D; KT12A,B,C,D: TN10T1,T2; CT13A,B