Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Điều chỉnh thời gian thi của từng ca thi trong ngày đối với các học phần

 Thông báo

Ghi chú:

   Thông báo này được thực hiện từ thi lần 1, kỳ I, 2018-2019


(Thông báo): Danh sách dự kiến tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, song ngành tháng 12/2018

 Danh sách

Chú ý:    Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến CNTN tháng 12/2018. Nếu có sai sót báo lại thầy cô phòng Đào tạo (A.302) trước ngày 07/12/2018

+ Thầy Tài (QTKD,QTNL, QHLĐ, Liên thông)

+ Cô Hiền (Luật, XHH, CTXH, BHLĐ)

+ Cô Nguyệt (Kế toán, TCNH)

+ Cô Quế Anh (Song ngành)


(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình GDTC (tháng 12/2018)

 Danh sách

Ghi chú:  Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến hoàn thành chương trình GDTC tháng 12/2018. Nếu có thắc mắc liên hệ các thầy, cô phòng Đào tạo (A.302) trước ngày 4/12/2018

+ Thầy Tài (Khoa QTLD, QTNL, QHLĐ, các lớp liên thông)

+ Cô Hiền (Khoa Luật, CTXH, XHH, BHLĐ)

+ Cô Nguyệt (Khoa TCNH, Kế toán)


(Thông báo): Điều chỉnh lịch thi lần 1, kỳ I (2018-2019), học phần Võ, TDNĐ ngày 03;04/12/2018

 Thông báo điều chỉnh lịch thi ngày 3;4/12/2018

Ghi chú: Lịch thi chỉ thay đổi ca thi, ngày thi của 16 lớp thi ngày 3;4/12/2018 chuyển sang ngày 8/12/2018 (Các lớp khác vẫn thực hiện đúng theo lịch thi đã ban hành ngày 24/10/2018)