Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Chuyển lịch Giảng dạy, học tập môn Dân số phát triển lớp QT24C,QT24D từ 13.3.2017

 Tải thông báo

Chú ý:

- Chỉ thay đổi lịch lớp QT24C,QT24D

- Thời gian thực hiện từ ngày 13/03/2017


[thông báo] lịch học lớp đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn K179 - năm 2017

Lịch học lớp LLNVCĐ K179

*Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu tham gia khóa học tiếp tục đăng ký tại phòng Đào tạo A304 (thầy Tài)


[thông báo] đăng ký học lại, cải thiện điểm và Lịch học dự kiến đợt 2 học lại, cải thiện điểm - kỳ II năm hoc 2016-2017

Thông báo đăng ký học

Lịch học dự kiến đợt 2 - kỳ 2/2016

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những sinh viên đang đợi điểm và chờ thi lại không nên đăng ký học để tránh trùng lịch và tránh khi có điểm C trở lên sẽ không hủy được môn học. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học và nộp học phí.


(Thông báo): Kết quả thi phân loại ngoại ngữ đầu vào năm 2016 (sinh viên Đại học năm 1)

 Kết quả thi:

Chú ý: 

- Sinh viên có ý kiến về kết quả điểm thi phân loại ngoại ngữ đầu vào gặp Phòng Khảo thí ĐBCL tại A.405

- Sinh viên được miễn học và chuyển điểm khi đạt từ 5 điểm trở lên (sinh viên được miễn học nếu có nguyện vọng học tập nâng cao kiến thức đăng ký theo lớp nộp phòng Khảo thí ĐBCL trước ngày 6/3/2017)

- Lịch giảng dạy, học tập môn Anh văn cơ bản 1 sinh viên ĐH năm thứ nhất bắt đầu từ ngày 13/03/2017 (lịch cũ từ ngày 6/3/2017)