Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): (Dự kiến) Danh sách sinh viên ĐH,CĐ hoàn thành chương trình GDTC tháng 4/2018

 Tải danh sách

Ghi chú:

+ Sinh viên  hoàn thành chương trình GDTC mới đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tháng 6/2018

+ Lãnh đạo, Giáo vụ Khoa, BM Thể dục quân sự, các phòng, cán bộ giảng viên, người lao động và sinh viên các lớp kiểm tra danh sách dự kiến hoàn thành chương trình GDTC, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác liên hệ với  thầy, cô phòng Đào tạo (THỜI HẠN TRƯỚC NGÀY 20/04/2018). Sau thời hạn trên nhà trường sẽ ban hành Quyết định công nhận  hoàn thành chương trình GDTC cho sinh viên.

- Cô Nguyệt (khoa Kế toán, TC-NH) - SĐT: 0912153680

- Cô Hiền (khoa Luật, CTXH,XHH,BHLĐ) - SĐT: 0983656110

- Thầy Tài (khoa QTKD, QTNL, QHLĐ) - SĐT: 0983394589