Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Đăng ký online học phần Anh văn cơ bản 2, GDTC 2 cho sinh viên ĐH,CĐ năm thứ 2, học kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Chú ý:  

- Trên cơ sở lịch học kỳ I (2018-2019), sinh viên chủ động đăng ký vào các lớp tương ứng theo từng ca phù hợp lịch học cá nhân

- Sinh viên truy cập website: http://dhcd.edu.vn:8085 để đăng ký. Thời gian đăng ký từ 9h30 ngày 23/07/2018 đến 17h00 ngày 29/07/2018

- Hạn cuối nộp đơn hủy học phần: 17h00 ngày 17/8/2018, sinh viên nộp đơn trong thùng thư trước phòng A.302 - phòng Đào tạo


(Thông báo): Lịch GD-HT các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy học kỳ I, năm học 2018-2019

 Thông báo

Lịch GD-HT các lớp ĐH năm 2,3,4

Chú ý       * Thời hạn nộp đơn hủy học phần:  17h ngày 17/08/2018, (sinh viên nộp đơn trong thùng thư trước phòng A.302 - p.Đào tạo)

* Các lớp Cao đẳng Q9, K9, T9 sẽ bố trí học  cùng các lớp Đại học


[thông báo] danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018

1. Danh sách khoa BHLĐ, CTXH, XHH, Luật và sinh viên khóa cũ

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp cô Hiền - phòng Đào tạo A302)

2. Danh sách khoa Kế toán, Khoa TCNH và sinh viên khóa cũ

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp cô Nguyệt - phòng Đào tạo A302)

3. Danh sách sinh viên các lớp song ngành

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp cô Quế Anh - phòng Đào tạo A302)

4. Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông khoa QTKD, QTNL, QHLĐ

Sinh viên có thắc mắc phản hồi trước 17h ngày 4/6/2018 (gặp thầy Tài - phòng Đào tạo A302)