Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Chuyển giảng đường từ ngày 11/9/2017-25/12/2017

 Tải thông báo

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện từ ngày 11/9/2017

- Chuyển giảng đường các lớp năm thứ 1 và các lớp LW8A,B,C,D; LW6A,B,C,D; TN9T1,QN7A; CT13A,B; CT11A,B; CDQ8;QN7B, lớp Anh văn LW6AB, CT12AB, CT11AB,QT23BC,QT23AD


[thông báo] về việc cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên

Phòng Đào tạo thông báo mở khóa cập nhật thông tin cá nhân cho sinh viên:

- Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 liên hệ thầy/cô giáo vụ khoa để nhận tài khoản/ mật khẩu trang cá nhân; sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải đổi mật khẩu và ghi nhớ, bảo mật cẩn thận.

- Sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin vào trang cá nhân theo từng mục như hướng dẫn (tải hướng dẫn tại đây)

- Thời gian cập nhật thông tin: từ ngày 20/9/2017 đến ngày 30/9/2017