Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Danh sách sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, khóa học 2014-2018 (nợ sách thư viện)

 Tải danh sách 

Ghi chú:

+ Sinh viên có tên trong danh sách nợ sách thư viện phải hoàn trả sách theo đúng quy định của nhà trường trước ngày 25/05/2018 (Nhà trường chỉ công nhận Tốt nghiệp cho những sinh viên đã hoàn thành )

 


(Thông báo): (Dự kiến) Danh sách sinh viên ĐH,CĐ hệ chính quy tốt nghiệp tháng 6 năm 2018

Ngành QTKD,QTNL,QHLĐ

Ngành TC-NH; KT

Ngành Luật; XHH;CTXH;BHLĐ

Ghi chú:

- Lãnh đạo, Giáo vụ các khoa, Bộ môn và các phòng, cán bộ giảng viên người lao động, sinh viên  kiểm tra danh sách dự kiến Tốt nghiệp tháng 6 năm 2018, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác liên hệ với phòng Đào tạo (A.302) trước ngày 20/05/2018

+ Ngành QTKD,QTNL,QHLĐ: Thầy Tài: 0983394589

+ Ngành TC-NH, KT: Cô Nguyệt: 0912153680

+ Ngành Luật, XHH,CTXH,BHLĐ: Cô Hiền: 0983656110


(Thông báo): Chuyển giảng đường các lớp phục vụ công tác Đánh giá ngoài từ ngày 18/04-25/04/2018

 Tải thông báo

Ghi chú:

- Các lớp chuyển giảng đường học: TN11B; QN8B; QN9A; QN8A; QH3A; QN8C: QN9B; TN11C; QH3B; TN11D

- Thời gian: Từ ngày 18/04/2018-25/04/2018 (sau ngày trên các lớp chuyển về giảng đường ban đầu)


[thông báo] lịch thi lần 1, lần 2 học lại, cải thiện điểm - đợt 2 kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi lần 1

Lịch thi lần 2

Lịch thi lần 1 (các học phần GDTC)

Lịch thi lần 2 (các học phần GDTC)

* Lưu ý: đối với các học phần giáo dục thể chất, sinh viên theo dõi thời gian cụ thể của từng ca thi như sau

Ca 1 (7h00 - 8h15); Ca 2 (8h15 - 9h30); Ca 3 (9h30 - 10h45); Ca 4 (10h45- 12h00); Ca 6 (14h15-15h30); Ca 7(15h30-16h45)