Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Điều chỉnh giảng đường học kỳ 1 năm học 2018-2019 (lần 1)

 Thông báo

Ghi chú:  

* Lớp LW9D,LW9B  từ ngày 07/01/2019 đến 25/01/2019 chuyển sang học tại giảng đường G.104 (từ ngày 18/02/2019  hai lớp trên chuyển về giảng đường  B.502 học tập theo lịch học kỳ II (2018-2019) đã ban hành.)

* Các lớp Tiếng Anh CB 1(2308.19;2308.13;2308.20;2308.14) và Tin Đại cương (2401.BHAB-TN12AB) chuyển GĐ cả học kỳ từ ngày 7/1/2019


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch thi lần 2, kỳ I (2018-2019) các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

 Thông báo

Lịch thi lần 2 các lớp ĐH,CĐ

Ghi chú:  

* Ban hành thay thế lịch thi lần 2, học kỳ I (2018-2019) các lớp ĐH,CĐ chính quy  đã công bố  ngày 09/11/2018 trên Website: http://dhcd.edu.vn: 8085  


(Thông báo) Dự kiến danh sách công nhận hoàn thành chương trình GDTC các lớp QT23,QN8,QH2,KT10,TN10,CT12,XH12,LW7

 Danh sách

Chú ý: Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến công nhận hoàn thành chương trình GDTC, nếu có thắc mắc liên hệ thầy cô phòng Đào tạo (A.302) trước 14/12/2018.

+ Cô Hiền (khoa Luật, CTXH, XHH)

+ Cô Nguyệt ( Khoa Kế toán, TC-NH)

+ Thầy Tài ( QTKD, QTNL, QHLĐ, Liên thông)


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch học, thi học phần chuyên môn Thay thế tốt nghiệp, kỳ II (2018-2019) sinh viên năm 4

 Lịch học, thi TTTN

Ghi chú:  

* Ban hành thay thế Lịch học và thi các học phần chuyên môn thay thế tốt nghiệp, kỳ II (2018-2019) năm thứ 4 đã công bố ngày 06/11/2018 trên Webiste: http://dhcd.edu.vn:8085  


(Thông báo): Đăng ký online học phần Anh văn cơ bản 1; GDTC 2 (sinh viên năm 1) và GDTC 3 (sinh viên năm 2), học kỳ II năm học 2018-2019

 Thông báo

Chú ý:  * Sinh viên trước khi đăng ký phải xem kỹ "Lịch GD-HT các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy học kỳ II năm học 2018-2019" đã công bố trên  http://dhcd.edu.vn:8085  để chủ động đăng ký vào các ca học phù hợp (không đăng ký trùng lịch học với các học phần đã có trong lịch)

* Sinh viên có nhu cầu hủy học phần đã đăng ký , nộp đơn tại thùng thư trước phòng Đào tạo - P.302 nhà A (Hạn cuối  17h00 ngày 11/01/2019). Sau thời gian trên sẽ thực hiện theo quy định nhà trường.


(Thông báo): Lịch GD-HT các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy học kỳ II, năm học 2018-2019

 Thông báo

Lịch GD-HT các lớp ĐH

Lịch hoc,thi  lớp CĐQ9K9T9

Chú ý:  * Sinh viên theo dõi lịch học trên trang cá nhân, nếu không có lịch học trên trang cá nhân phải liên hệ phòng A.302 (thầy Huy) để bổ sung đưa tên vào danh sách học, thi của lớp trước 17h00 ngày 11/01/2019. 

* Sinh viên bảo lưu khi có quyết định tiếp nhận vào học từ học kỳ II (2018-2019) căn cứ lịch học của lớp được công bố trên trang http://dhcd.edu.vn:8085 phải làm đơn đăng ký học những học phần chưa học ngay từ đầu học kỳ để có danh sách học và thi.

* Sinh viên hủy học phần, nộp đơn thùng thư trước phòng A.302 (Phòng Đào tạo) trước 17h00 ngày 11/01/2019 để được xem xét giải quyết . Sau thời gian trên sẽ thực hiện theo đúng quy định của nhà trường