Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình GDTC (tháng 6/2017)

 Tải danh sách

Ghi chú:  Giáo vụ các Khoa và sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến công nhận hoàn thành GDTC (tháng 6/2017) nếu có sai sót hoặc những sinh viên đã hoàn thành GDTC nhưng chưa có tên trong danh sách ... Đề nghị liên hệ với chuyên viên phòng Đào tạo trước 17h ngày 6/6/2017

- Khoa QTKD, QTNL (liên hệ đ/c Tài: 0983394589)

- Khoa Kế toán, TCNH (liên hệ đ/c Nguyệt: 0912153680)

- Khoa Luật, XHH, CTXH (liên hệ đ/c Hiền: 0983656110)

- Khoa Bảo hộ lao động (liên hệ đ/c Ngân: 0942067575)


[thông báo] danh sách kiểm tra thông tin cấp bằng tốt nghiệp

Khoa QTKD, QTNL, Cao đẳng QTKD, Liên thông

Khoa TCNH

Khoa Kế toán

Khoa BHLD

Khoa CTXH

Khoa XHH

Khoa Luật

* Ghi chú: Sinh viên có sai sót hay thắc mắc liên hệ thầy/ cô phòng Đào tạo để giải quyết, cụ thể:

- Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Liên thông: thầy Tài - phòng A304

- Khoa Kế toán, Cao đẳng Kế toán, Tài chính ngân hàng: cô Nguyệt - phòng A302

- Khoa Xã hội học, Công tác xã hội. Luật: cô Hiền - phòng A302

- Khoa Bảo hộ lao động: cô Ngân - phòng A303


(Thông báo): (Dự kiến) Danh sách sinh viên ĐH,CĐ tốt nghiệp tháng 6 năm 2017

 Danh sách

Ghi chú:

Giáo vụ các Khoa và sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp (tháng 6/2017) nếu sai sót  hoặc những sinh viên đã hoàn thành xong chương trình đào tạo nhưng chưa có tên trong danh sách .... Đề nghị liên hệ chuyên viên phòng Đào tạo trước 17h ngày 6/6/2017

- Khoa QTKD, QTNL (đ/c Tài: 0983394589)

- Khoa KT, TCNH (đ/c Nguyệt: 0912153680)

- Khoa Luật, XHH, CTXH (đ/c Hiền: 0983656110)

- Khoa BHLĐ (đ/c Ngân: 0942067575)