Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] về việc cập nhật thông tin cá nhân

Thông báo

Thời gian cập nhật: từ ngày 17/9 đến 23/9/2018


(Thông báo): Chuyển lịch học Kế toán máy các lớp KT10, kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Ghi chú:

+ Lịch thay đổi môn Kế toán máy, các học phần khác vần giữ nguyên theo TKB đã ban hành

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/09/2018 đến 10/10/2018