Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình GDTC (tháng 4/2019)

 Danh sách

Ghi chú:

+ Hoàn thành chương trình GDTC là một trong những điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học, Cao đẳng. 

+ Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến hoàn thành GDTC tháng 4/2019, nếu có ý kiến thắc mắc cần giải quyết, liên hệ :

- Khoa Tài chính - Ngân hàng, BHLĐ, Luật, CTXH, XHH ( Cô Hiền- ĐT: 0983656110)

- Khoa Kế toán, QTKD, QTNL, QHLĐ, liên thông (Thầy Tài - ĐT: 0983394589)

Thời hạn: Trước 17h00 ngày 12/04/2019. Sau thời gian trên nhà trường sẽ quyết định chính thức công nhận sinh viên đã hoàn thành chương trình GDTC