Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Hủy lớp Anh văn CB3, GDTC (Bóng chuyền 1); Đăng ký bổ sung Anh văn CB3, Bóng chuyền 1, Cầu lông 1, TDNĐ học kỳ II (2017-2018)

 Thông báo

Mẫu đơn đăng ký 

Ghi chú:  Sinh viên xem kỹ thông báo, làm đơn (có mẫu kèm theo) gửi thầy Huy- phòng Đào tạo (A.302) trước 17h00 ngày 05/01/2018 để đăng ký học


(Thông báo): Đăng ký online học phần Anh văn cơ bản 3; GDTC (sinh viên năm 2); GDTC (sinh viên năm 1), học kỳ II năm học 2017-2018

 Thông báo

Chú ý:   Hạn nộp đơn hủy học phần: 17h00 ngày 20/01/2018

(sinh viên nộp đơn trong thùng thư trước phòng A.302-P. Đào tạo) 


(Thông báo): Lịch GD-HT các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy học kỳ II, năm học 2017-2018

 Lịch giảng dạy học tập

Mẫu phân công GVGD

Thông báo

Ghi chú:  * Có thay đổi lịch GD-HT của 1 số lớp so với dự thảo, Các Khoa, Bộ môn phân công giảng viên giảng dạy (theo mẫu đính kèm) gửi về P. Đào tạo trước ngày 10/01/2018;

 * Hạn cuối sinh viên nộp đơn hủy học phần: 17h00 ngày 20/01/2018 ( nộp đơn trong thùng thư trước phòng A.302 - Phòng Đào tạo)