Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] lịch học chính thức học lại, cải thiện điểm đợt 2 - kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch học chính thức

Danh sách các học phần huỷ

 

* Ghi chú: Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 23/10/2017 đến 31/10/2017 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)


[thông báo] thời gian đăng ký học và lịch học dự kiến đợt 2 học lại, cải thiện điểm - kỳ 1 năm học 2017-2018

Thông báo thời gian đăng ký và hủy môn đăng ký

Lịch học dự kiến

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những sinh viên đang đợi điểm và chờ thi lại không nên đăng ký học để tránh trùng lịch và tránh khi có điểm C trở lên sẽ không hủy được môn học. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học và nộp học phí.

- Đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ: căn cứ vào lịch học và học phần dự kiến mở, sinh viên đăng ký trên mạng (từ 9h00 ngày 5/10/2017 đến 17h ngày 12/10/2017).

- Phòng Tài vụ thu tiền học phí từ ngày 23/10/2017 đến 30/10/2017 (trong giờ hành chính, tại tầng 1 nhà A)