Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): (Dự kiến) Danh sách sinh viên ĐH,CĐ hệ chính quy tốt nghiệp tháng 6 năm 2018

Ngành QTKD,QTNL,QHLĐ

Ngành TC-NH; KT

Ngành Luật; XHH;CTXH;BHLĐ

Ghi chú:

- Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến Tốt nghiệp tháng 6 năm 2018, nếu thắc mắc liên hệ thầy, cô phòng Đào tạo (A.302) trước ngày 20/05/2018

+ Ngành QTKD,QTNL,QHLĐ: Thầy Tài: 0983394589

+ Ngành TC-NH, KT: Cô Nguyệt: 0912153680

+ Ngành Luật, XHH,CTXH,BHLĐ: Cô Hiền: 0983656110


(Thông báo): Chuyển giảng đường các lớp phục vụ công tác Đánh giá ngoài từ ngày 18/04-25/04/2018

 Tải thông báo

Ghi chú:

- Các lớp chuyển giảng đường học: TN11B; QN8B; QN9A; QN8A; QH3A; QN8C: QN9B; TN11C; QH3B; TN11D

- Thời gian: Từ ngày 18/04/2018-25/04/2018 (sau ngày trên các lớp chuyển về giảng đường ban đầu)


[thông báo] lịch thi lần 1, lần 2 học lại, cải thiện điểm - đợt 2 kỳ 2 năm học 2017-2018

Lịch thi lần 1

Lịch thi lần 2

Lịch thi lần 1 (các học phần GDTC)

Lịch thi lần 2 (các học phần GDTC)

* Lưu ý: đối với các học phần giáo dục thể chất, sinh viên theo dõi thời gian cụ thể của từng ca thi như sau

Ca 1 (7h00 - 8h15); Ca 2 (8h15 - 9h30); Ca 3 (9h30 - 10h45); Ca 4 (10h45- 12h00); Ca 6 (14h15-15h30); Ca 7(15h30-16h45)


(Thông báo): (Dự kiến) Danh sách sinh viên ĐH,CĐ hoàn thành chương trình GDTC tháng 4/2018

 Tải danh sách

Ghi chú:

+ Sinh viên  hoàn thành chương trình GDTC mới đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp tháng 6/2018

+ Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến hoàn thành chương trình GDTC, nếu thắc mắc liên hệ với các thầy, cô phòng Đào tạo (THỜI HẠN TRƯỚC NGÀY 20/04/2018). Sau thời hạn trên nhà trường sẽ ban hành Quyết định công nhận  hoàn thành chương trình GDTC cho sinh viên.

- Cô Nguyệt (khoa Kế toán, TC-NH) - SĐT: 0912153680

- Cô Hiền (khoa Luật, CTXH,XHH,BHLĐ) - SĐT: 0983656110

- Thầy Tài (khoa QTKD, QTNL, QHLĐ) - SĐT: 0983394589