Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] danh sách kiểm tra thông tin cấp bằng tốt nghiệp

Khoa QTKD, QTNL, Cao đẳng QTKD, Liên thông

Khoa TCNH

Khoa Kế toán

Khoa BHLD

Khoa CTXH

Khoa XHH

Khoa Luật

* Ghi chú: Sinh viên có sai sót hay thắc mắc liên hệ thầy/ cô phòng Đào tạo để giải quyết, cụ thể:

- Khoa Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Liên thông: thầy Tài - phòng A304

- Khoa Kế toán, Cao đẳng Kế toán, Tài chính ngân hàng: cô Nguyệt - phòng A302

- Khoa Xã hội học, Công tác xã hội. Luật: cô Hiền - phòng A302

- Khoa Bảo hộ lao động: cô Ngân - phòng A303