Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Đăng ký online học phần Tin Đại cương, GDTC 1 cho sinh viên Đại học năm 1, học kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Ghi chú:

+ Dành cho sinh viên Đại học năm 1

+ Sinh viên lưu ý không đăng ký  học phần Tin học đại cương, GDTC 1 trùng lịch học các học phần đang học

+ Thời gian đăng ký từ 10h00 ngày 07/09/2018 đến 17h00 ngày 16/09/2018

+ Tin học Đai cương:  Học từ ngày 17/09/2018 

+ Giáo dục thể chất:    Học từ ngày 01/10/2018


(Thông báo): V/v Nghỉ học ca 2 sáng 06/09/2018 các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy

 Thông báo

Ghi chú:

 Riêng các lớp năm thứ 1 học chính trị đầu khóa nghỉ học cả buổi sáng ngày 06/09/2018


[thông báo] về việc cập nhật thông tin cá nhân

Thông báo

Thời gian cập nhật: từ ngày 17/9 đến 23/9/2018


(Thông báo): Nghỉ học dịp Lễ 2/9/2018 các lớp ĐH,CĐ hệ chính quy (điều chỉnh lịch nghỉ học của sinh viên năm thứ 1)

 Thông báo:

Ghi chú:

* Thông báo này thay thế thông báo ngày 23/8/2018

* Có sự điều chỉnh lịch nghỉ của sinh viên năm thứ 1 (Sinh viên năm thứ 1 nghỉ học từ chiều ngày 30/08/2018 đến hết sáng ngày 5/9/2018)

 


(Thông báo): Chuyển lịch học Kế toán máy các lớp KT10, kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Ghi chú:

+ Lịch thay đổi môn Kế toán máy, các học phần khác vần giữ nguyên theo TKB đã ban hành

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/09/2018 đến 10/10/2018


(Thông báo): Tuyển sinh lớp Đào tạo Lý luận và nghiệp vụ công đoàn, K198

 Thông báo

Ghi chú:

Sinh viên có nhu cầu học đăng ký tại phòng Đào tạo (A.303 - Cô Ngân)