Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Chương trình Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học,Cao đẳng chính quy năm 2019

 Thông báo

Ghi chú: Thông báo này thay thế Kế hoạch số 16/KH-ĐHCĐ ngày 8/4/2019 về Công tác chuẩn bị xét tốt nghiệp và Lễ bế giảng Đại học Cao đẳng hệ chính quy  năm 2019 đã công bố trên Website: http://dhcd.edu.vn;


[thông báo] danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 6 năm 2019

1. Danh sách dự kiến tốt nghiệp Song ngành

 

2. Danh sách dự kiến tốt nghiệp các ngành: QTKD,QTNL, QHLĐ, Kế toán, Liên thông; Cao đẳng Kế toán và QTKD

 

3. Danh sách dự kiến tốt nghiệp các ngành: Luật, XHH, CTXH, BHLĐ, TCNH; Cao đẳng TCNH

Chú ý: Sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến Tốt nghiệp tháng 6/2019. Nếu có sai sót, sinh viên phải báo lại ngay cho thầy/ cô quản lý các ngành tại phòng Đào tạo (A.302):

+ Thầy Tài (các ngành: QTKD, QTNL, QHLĐ, Kế toán, Liên thông; Cao đẳng Kế toán và QTKD)

+ Cô Hiền (các ngành: Luật, XHH, CTXH, BHLĐ, TCNH; Cao đẳng TCNH)

+ Cô Quế Anh (các ngành: Song ngành)


(Thông báo): Lịch thi lần 1, học kỳ II (2018-2019) các học phần GDTC

 Lịch thi

Thời gian thi GDTC:   Ca 1: 7h-8h15; ca 2: 8h15-9h30; Ca 3: 9h30-10h45; Ca 4: 10h45-12h00;

                                      Ca 5: 13h-14h15; Ca 6: 14h15-15h30; Ca 7: 15h30-16h45; Ca 8: 16h45-18h