Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] không học tập trung và lịch học trực tuyến từ ngày 06/4 đến 19/4/2020

Thông báo từ ngày 06/4 đến 19/4/2020 học viên, sinh viên KHÔNG HỌC TẬP TRUNG tại trường, Nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến.

Thông báo

Lịch học trực tuyến tuần 6,7 (Từ 6/4-19/4/2020)

*Lưu ý: sinh viên vào tài khoản cá nhân tại mục "Gửi câu hỏi" để lấy mã lớp học (Link ID), lịch học tuần 6, 7 không thay đổi (giống lịch học các tuần trước).

 


[thông báo] không học tập trung và lịch học trực tuyến từ ngày 16/3 đến 20/3/2020

 Thông báo từ ngày 16/3 đến 20/3/2020 sinh viên KHÔNG HỌC TẬP TRUNG tại trường, Nhà trường tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến.

Thông báo

Lịch học trực tuyến tuần 3 (16-20/3/2020)

*Lưu ý: sinh viên vào tài khoản cá nhân tại mục "Gửi câu hỏi" để lấy mã lớp học (Link ID), lịch học tuần 3 giống tuần 2


[thông báo] lịch học bổ sung (lớp riêng) đợt 2 học lại, cải thiện điểm - kỳ 2 năm học 2019-2020

Lịch học bổ sung (lớp riêng) đợt 2 kỳ 2/2019

*Lưu ý: sinh viên vào tài khoản cá nhân tại mục "Gửi câu hỏi" để lấy mã lớp học (Link ID), để ý chính xác mã lớp học của đợt học lại, cải thiện điểm. Thời gian học bắt đầu từ ngày 24/3/2020.

 


[thông báo] không học tập trung và lịch học trực tuyến từ ngày 23/3 đến 05/4/2020

Thông báo từ ngày 23/3 đến 05/4/2020 sinh viên KHÔNG HỌC TẬP TRUNG tại trường, Nhà trường tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến.

Thông báo

Lịch học trực tuyến tuần 4, 5 (Từ 23/3-05/4/2020)

*Lưu ý: sinh viên vào tài khoản cá nhân tại mục "Gửi câu hỏi" để lấy mã lớp học (Link ID), lịch học tuần 4, 5 không thay đổi (giống lịch học tuần 3).


Thông báo sinh viên không học tập trung tại trường từ 02/3/2020 đến hết ngày 13/3/2020 và tổ chức học trực tuyến

Thông báo không học tập trung và học trực tuyến

* Lưu ý: Trong thời gian thông báo không học tập trung, sinh viên chưa phải đi thi và đi học theo các lịch đã thông báo:

1. Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2019-2020

2. Lịch thi lần 1 đợt 1 học lại, cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020

3. Lịch học đợt 2 học lại, cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2019-2020

4. Lịch học song ngành học kỳ 2 năm học 2019-2020

Lịch thay đổi Nhà trường sẽ thông báo sau.