Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo) Lịch nghỉ của giảng viên, sinh viên đại học hệ chính quy để chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học mới

 Thông báo

Chú ý: Giảng viên, sinh viên nghỉ sáng (Ca 1+ Ca 2) ngày 5/10/2023 (Thứ năm), lịch học bù vào tuần dự trữ.


(Thông báo): Lịch GD-HT các lớp ĐH chính quy năm 1, kỳ I (2023-2024)

 Lịch GD-HT các lớp năm 1, kỳ I (2023-2024)

Ghi chú:

+ Thực hiện từ 11/9/2023

+ Học phần Kỹ năng sử dụng CNTTCB từ 18/9/2023

+ Học phần GDTC dự kiến từ tháng 10/2023 (có thông báo sau)


[THÔNG BÁO] Chuyển lịch thi lớp học lại, học cải thiện điểm (đợt 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024) ngày 24/9/2023

Vì lý do mất điện, Phòng Đào tạo thông báo chuyển lịch thi lớp học lại, học cải thiện điểm (đợt 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024) ngày 24/9/2023.

Cụ thể:

- ca1 về ca 4 ngày 24/9/2023;

- ca 2 về ca 5 ngày 24/9/2023;

- ca 3 giữ nguyên theo lịch.