Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] cập nhật thông tin cá nhân của sinh viên năm 2021

CHI TIẾT THÔNG BÁO

Hướng dẫn sinh viên

Nhà trường thông báo mở cổng cập nhật thông tin cá nhân sinh viên  trên phần mềm quản lý đào tạo từ ngày 08/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021.


[thông báo] lịch học chính thức học lại, cải thiện điểm đợt 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Lịch học chính thức (Thời gian học: bắt đầu từ ngày 17/9/2021, chi tiết lịch đính kèm)

Danh sách các học phần bị hủy

*Ghi chú: Thời gian nộp tiền từ 1/10 - 10/10, sinh viên nộp tiền qua tài khoản ngân hàng.