Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] lịch thi lần 1, lần 2 học lại, cải thiện điểm đợt 1 - học kỳ 1 năm học 2020-2021

Lịch thi lần 1

Lịch thi lần 2

*Lưu ý: Sinh viên theo dõi kỹ lịch thi ban hành và sinh viên vào trang cá nhân mục lịch thi cá nhân và chọn đúng đợt học/học kỳ/năm học để biết ngày thi/ca thi/phòng thi của các học phần. Nếu có sai sót sinh viên báo ngay về phòng Đào tạo.


(Thông báo): Lịch giảng dạy trực tuyến các môn GDTC, học kỳ I (2020-2021)

 Lịch giảng dạy

 Lưu ý: 

+ Lịch học các học phần:

     - Chạy 100m:    từ ngày 7/9/2020

     - Bóng chuyền, Cầu lông:  từ ngày 14/09/2020

+ Nhà trường gửi đường link và mã các lớp học trong mục "Gửi câu hỏi", sinh viên nhận để  vào các lớp học phần đúng môn học, ca học...