Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] Đăng ký học lại, cải thiện điểm và Lịch học dự kiến học lại, cái thiện điểm đợt 3, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo

Lịch học dự kiến đợt 3

*Ghi chú:

- Thời gian đăng ký online: từ 8h ngày 01/4/2021 đến 17h ngày 07/4/2021

- Sinh viên năm thứ 3 căn cứ vào lịch học giáo dục quốc phòng và an ninh để đăng ký  đảm bảo không bị trùng lịch


(Thông báo): Lịch thi lần 1, học kỳ II năm học 2020-2021 các lớp Đại học hệ chính quy

 Thông báo

 Ghi chú: Thông báo này thay thế thông báo số 85/TB-ĐHCĐ ngày 06 tháng 04 năm 2021