Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] đăng ký học lại, cải thiện điểm đợt 2 - học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo

Lịch học dự kiến

*Ghi chú: sinh viên đăng ký trên mạng từ 9h00 ngày 21/3/2023 đến 17h00 ngày 27/3/2023.