Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] Lịch học dự kiến đợt 1 học lại, cải thiện điểm - kỳ I năm hoc 2017-2018

Lịch học dự kiến

*Lưu ý: - Sinh viên xem kỹ lịch học các môn để tránh bị trùng lịch với kỳ học chính và thời gian biểu cá nhân.

- Lịch học chỉ dành cho sinh viên diện học lại, học cải thiện điểm. Sinh viên đăng ký sai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Những sinh viên đang đợi điểm và chờ thi lại không nên đăng ký học để tránh trùng lịch và tránh khi có điểm C trở lên sẽ không hủy được môn học. Sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học và nộp học phí.

- Đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ: căn cứ vào lịch học và học phần dự kiến mở, sinh viên đăng ký trên mạng (từ 9h00 ngày 2/8/2017 đến 17h ngày 9/8/2017).


(Thông báo): Chuyển lịch thi GDTC (2003.TDNĐ) lớp BH24B, kỳ II năm 2016-2017

 Tải thông báo

Ghi chú:  Chỉ thay đổi lịch thi môn GDTC (2003.TDNĐ) - lớp BH24B, kỳ II năm học 2016-2017


(Thông báo): (Dự kiến) Danh sách sinh viên ĐH,CĐ tốt nghiệp tháng 6 năm 2017

 Danh sách

Ghi chú:

Giáo vụ các Khoa và sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp (tháng 6/2017) nếu sai sót  hoặc những sinh viên đã hoàn thành xong chương trình đào tạo nhưng chưa có tên trong danh sách .... Đề nghị liên hệ chuyên viên phòng Đào tạo trước 17h ngày 6/6/2017

- Khoa QTKD, QTNL (đ/c Tài: 0983394589)

- Khoa KT, TCNH (đ/c Nguyệt: 0912153680)

- Khoa Luật, XHH, CTXH (đ/c Hiền: 0983656110)

- Khoa BHLĐ (đ/c Ngân: 0942067575)


(Thông báo): Dự kiến Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình GDTC (tháng 6/2017)

 Tải danh sách

Ghi chú:  Giáo vụ các Khoa và sinh viên kiểm tra danh sách dự kiến công nhận hoàn thành GDTC (tháng 6/2017) nếu có sai sót hoặc những sinh viên đã hoàn thành GDTC nhưng chưa có tên trong danh sách ... Đề nghị liên hệ với chuyên viên phòng Đào tạo trước 17h ngày 6/6/2017

- Khoa QTKD, QTNL (liên hệ đ/c Tài: 0983394589)

- Khoa Kế toán, TCNH (liên hệ đ/c Nguyệt: 0912153680)

- Khoa Luật, XHH, CTXH (liên hệ đ/c Hiền: 0983656110)

- Khoa Bảo hộ lao động (liên hệ đ/c Ngân: 0942067575)