Đoàn thể

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TỔ CHỨC THIẾT KẾ BỘ BANNER, POSTER TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI SINH VIÊN TRỞ LẠI NHÀ TRƯỜNG HỌC TẬP TẬP TRUNG.

 

    Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội định hướng một số nội dung tập trung nắm bắt dư luận trong tháng 5/2020 về công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung phản ánh việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (việc thực hiện nới lỏng cách ly, ngăn cách xã hội, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh đi đôi với tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch…) và việc thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ – TTg đồng thời căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và học tập tại Nhà trường, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn đã nhanh chóng lên kế hoạch cho các hoạt động hỗ trợ Nhà trường, hỗ trợ sinh viên khi sinh viên trở lại Trường học tập tập trung.

     Thứ nhất, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn phối hợp cùng với Phòng Y Tế tổ chức tới đông đảo sinh viên ở khu vực Kí túc xá của Nhà trường về tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, Phòng Y tế cũng đã khử trùng, dọn dẹp và tổng vệ sinh các khu vực ở của sinh viên tại kí túc xá để đón tiếp sinh viên quay trở lại trường học tập.

     Thứ hai, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn tổ chức thiết kế các poster, banner tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, các ấn phẩm thiết kế này sẽ được Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Nhà trường chăng treo tại khu vực sân bóng cũng như các khu vực có đông sinh viên qua lại đồng thời dán ở các khu vực giảng đường mà sinh viên học.

      Qua chương trình, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Nhà trường mong muốn các bạn sinh viên giữ gìn sức khỏe đồng thời tuyên truyền đến thanh niên, sinh viên và toàn thể cộng đồng cùng nêu cao tinh thần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

ThS. Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đoàn thanh niên

Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công Đoàn.

Tin liên quan
Top